Warsztaty na temat Uczelnianych Planów Mobilności

Warsztaty organizowane są w ramach projektu UE U-MOB LIFE, którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i  transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania projektu służą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej.

Czytaj więcej...