Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Badania prowadzone w Zakładzie koncentrują się na analizie i modelowaniu procesów ruchu lotniczego oraz elementów metod i systemów zarządzania ruchem lotniczym w powiązaniu m.in. z obsługą naziemną statków powietrznych oraz obsługą pasażerów, kształtowania procesów ruchowych w rejonie portów lotniczych, optymalizacji kosztowej, efektywnościowej i środowiskowej ruchu lotniczego, a także z zarządzaniem i eksploatacją portów lotniczych. W badaniach wykorzystuje się różnorodne techniki optymalizacyjne i metody ewolucyjne oraz zbiory rozmyte.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Sterowanie ruchem lotniczym,

w której prowadzone są przedmioty takie jak:

  • Diagnostyka techniczna,
  • Mechanika lotu,
  • Inżynieria ruchu lotniczego,
  • Budowa i eksploatacja lotnisk.

Od 2013 roku Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski. Do 2013 roku Zakładem kierował prof. dr hab. inż. Marek Malarski.