Seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem”

3 lutego 2020 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem” poświęcone tematyce analizy ryzyka obiektów technicznych, w szczególności elementów, urządzeń i systemów infrastruktury kolejowej, zorganizowanej przez Ośrodek Certyfikacji Transportu.

Seminarium poprowadzili prelegenci z firmy HBM Prenscia. Omówiono metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka z wykorzystaniem aplikacji ReliaSoft „XFMEA” oraz zaprezentowano możliwości narzędzia.