Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Kierownik

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315

Tel: (22) 234 77 07   ι   E-mail: jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl

Sekretariat

Małgorzata Zaszewska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 320

Tel: (22) 234 55 94   ι   (22) 629 25 86

E-mail: malgorzata.zaszewska@pw.edu.pl

Pracownicy

dr hab. inż. Mirosław Dusza

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

Tel: (22) 234 73 37   ι   E-mail: miroslaw.dusza@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Gągorowski

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

Tel: (22) 234 73 37   ι   E-mail: andrzej.gagorowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni

Dorobek naukowy– Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 317

Tel: (22) 234 59 32   ι   E-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

dr inż. Seweryn Koziak

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 309

Tel: (22) 234 54 60   ι   E-mail: seweryn.koziak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Nader

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 318

Tel: (22) 234 75 81   ι   E-mail: miroslaw.nader@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Opala

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 316

Tel: (22) 234 77 06   ι   E-mail: michal.opala@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Weyssenhoff

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 309

Tel: (22) 234 54 60   ι   E-mail: andrzej.weyssenhoff@pw.edu.pl