Informacja o możliwości wznowienia studiów na Wydziale Transportu PW

Informacja dla osób skreślonych z listy studentów Wydziału Transportu PW.