Informacja o ubezpieczeniu studentów w zakrersie NNW

W załączonym pliku pdf znajduje się informacja Kanclerza PW o możliwości przystąpienia studentów Wydziału Transportu PW do ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2023/2024.

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia, proszeni są o dokonanie do 30 listopada 2023 r. wpłaty 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy o numerze: 

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

podając w tytule imię i nazwisko oraz numer albumu.

Osobą do kontaktu w sprawach ubezpieczenia NNW jest Pani mgr Krystyna Grzymkowska z Działu Finansowego Kwestury PW

tel: 22 234 66 42

e-mail: krystyna.grzymkowska@pw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko