Uwaga studenci i doktoranci - indywidualne adresy e-mail w domenie PW!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Decyzją nr 1/2018 Rektora PW z dnia 03 stycznia 2018 r. wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią są zobowiązani do korzystania wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW:

numer_osid@pw.edu.pl (alias: imię.nazwisko.stud@pw.edu.pl)

Uwaga! E-maile wysłane przez studentów PW z innych adresów niż ww. nie będą odczytywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z elektronicznej poczty studenckiej, znajdują się w załączniku do pisma Prorektora ds. Studiów oraz na stronie internetowej Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem tego komunikatu.

Instrukcja zmiany hasła dla kont studenckich w systemie zarządzanym przez Centrum Informatyzacji PW znajduje się pod adresem https://docs.pw.edu.pl/stud/_layouts/15/start.aspx#/

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW