Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2024/2025

Informuję, że zostały ustalone szczegółowe zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2024/2025.

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni