Godziny przyjęć słuchaczy

Dyżur Kierownika Studiów Podyplomowych

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Pan prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak

  • przyjmuje słuchaczy w soboty zjazdowe, w godz. 12:10 - 13:00, w pokoju 363 NK oraz w innych umówionych indywidualnie terminach (także w trybie zdalnym na platformie Ms Teams)

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Dziekanat Studiów Podyplomowych (pokój 111 NK)

  • czynny jest w soboty zjazdowe, w godz. 11:00 - 13:00