Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

Badania prowadzone w Zakładzie dotyczą metod optymalizacji i modelowania ruchu w transporcie drogowym, kolejowym i wewnętrznym, algorytmizacji procesów decyzyjnych i wykorzystania metod ewolucyjnych, scenariuszy rozwoju systemów transportowych i wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie, symulacji procesów logistycznych, organizacji ruchu kolejowego, magazynowania i projektowania infrastruktury logistycznej, logistyki miejskiej, zrównoważonego rozwoju i ekologii w transporcie.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

  • Logistyka i Technologia Transportu: Kolejowego, Samochodowego oraz Wewnętrznego i Magazynowania,
  • Audyt Logistyczny,

w których prowadzone są m.in. przedmioty takie jak:

  • Modelowanie procesów transportowych,
  • Technologia pasażerskich przewozów kolejowych,
  • Audyt logistyczny.

Od 2017 r. w Zakładzie prowadzone są studia podyplomowe nt. Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Zakład dysponuje 4 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Zarządzania Procesem Magazynowym i Spedycyjnym w Łańcuchu Dostaw, Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym, Laboratorium Modelowania Ruchu oraz Organizacji i Zarządzania Procesami Transportowymi.  

W Laboratorium Organizacji Ruchu znajduje się unikatowa makieta kolejowa z terminalami intermodalnymi wyposażona w rzeczywiste systemy sterowania ruchem.

Od 2016 roku Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni, natomiast w latach 2006-2016 Zakładem kierowała prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna.