Wykształcenie kierunkowe

Wiedza i umiejętności wszystkich absolwentów kierunku Transport są kształtowane przez przedmioty wspólne dla całego kierunku. Należą do nich:

  • przedmioty podstawowe ogólne i techniczne: matematyka (w tym probabilistyka), grafika inżynierska, informatyka, mechanika, elektrotechnika, fizyka, metrologia, elektronika, automatyka, materiałoznawstwo, podstawy budowy maszyn, język obcy, ekonomia – na studiach pierwszego stopnia albo matematyka stosowana, fizyka współczesna, informatyka stosowana, mechanika stosowana – na studiach drugiego stopnia;
  • przedmioty kierunkowe: badania operacyjne, środki transportu, logistyka, systemy transportowe, infrastruktura transportu, ekonomika transportu, inżynieria ruchu, podstawy eksploatacji technicznej, organizacja i zarządzanie, systemy łączności w transporcie, ergonomia i bezpieczeństwo pracy – na studiach pierwszego stopnia albo metody matematyczne w transporcie, systemy pomiarowe, modelowanie procesów transportowych, teoria niezawodności i bezpieczeństwa, sterowanie i zarządzanie w transporcie, systemy teleinformatyczne – na studiach drugiego stopnia;
  • trzy (na studiach pierwszego stopnia oraz na niektórych specjalnościach na studiach drugiego stopnia) albo dwa obieralne przedmioty kierunkowe (z listy akceptowanej corocznie przez Radę Wydziału).
  • dwa obieralne przedmioty humanistyczne, ekonomiczne lub społeczne (z listy proponowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej).

Poza tym studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają zajęcia z wychowania fizycznego.

Program studiów przewiduje również praktykę specjalnościową lub praktykę dyplomową.