Aktualności

PW i Skanska SA zawarły umowę w sprawie rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu

W dniu 15 stycznia 2014 r. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic, oraz Dyrektor Zespołu Projektów w Skanska SA, Marcin Hutyra, podpisali umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni stanowiącego główny obiekt dydaktyczny Wydziału Transportu.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Inżynieria Ruchu Lotniczego”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja 2014 roku w Hotelu Mościcki w Spale.

Grzegorz Dobrzyński laureatem konkursu CRF FIAT

12 lipca 2013 roku rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu Fiata na najlepszą pracę magisterską i doktorską zgłoszoną na tegoroczny konkurs w ramach tematyki preferowanej przez CRF FIAT.

Dofinansowanie rozbudowy Gmachu Nowej Kreślarni

4 marca 2013 roku w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.