Akty prawne

Zarządzenie nr 108/2021 Rektora PW z dnia 9/11/2021 r. w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-108-2021-Rektora-PW-z-dnia-9-11-2021

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 r. w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2022/Zarzadzenie-nr-3-2022-Rektora-PW-z-dnia-27-01-2022

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2022/Zarzadzenie-nr-4-2022-Rektora-PW-z-dnia-27-01-2022

Zarządzenie nr 3/2022 Dziekana WT PW z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania zasad przygotowania i formy przedstawienia pracy dyplomowej