Informacje dla klientów

Ośrodek Certyfikacji Transportu udostępnia wszystkim zainteresowanym podmiotom szczegółowe informacje:

  • o programie certyfikacji lub oceny wyceny ryzyka,
  • opis środków, dzięki którym OCT uzyskuje wsparcie finansowe, oraz informacje o opłatach, którymi są obciążani klienci
  • opis praw i obowiązków klientów,
  • o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań,
  • wniosek o certyfikacje, ocenę lub badania,
  • rejestr certyfikowanych wyrobów.
Wykaz wniosków w roku 2021 (pdf, 105,41 kB)

  

 

 

W celu uzyskania w/w informacji należy przesłać zapytanie na adres: biuro.oct@pw.edu.pl