Kontakt

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75 pok. 301

00-662 Warszawa

 

Sekretariat

Tel: +48 (22) 234 14 41
E-mail: biuro.oct@pw.edu.pl

 

Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu

dr inż. Andrzej Kochan

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114 A

Tel: (22) 234 78 82   ι   E-mail: andrzej.kochan@pw.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora - Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem

dr inż. Przemysław Ilczuk

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117 B

Tel: (22) 234 56 59   ι   E-mail: przemyslaw.ilczuk@pw.edu.pl