Zakłady

Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (EiUP)
Kierownik: dr hab. inż. Marek Guzek
tel. 22 234 8564
 
Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (ITL)
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Skorupski, prof. PW
tel. 22 234 7339
 
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (ISTiL)
Kierownik: dr hab. Jolanta Żak, prof. PW
tel. 22 234 1443
 
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (PBUT)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, prof. zw. PW
tel. 22 234 7964
 
Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu (SRiIT) 
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński
tel. 22 234 7078
 
Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie (SIMT)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
tel. 22 234 5409
 
Zakład Telekomunikacji w Transporcie (TWT)
Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
tel. 22 234 7040