Skład osobowy

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

 • tel.: 22 234 7311
 • fax: 22 234 1597

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

 • tel.: 22 234 7364, 5850
 • fax: 22 625 0094

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

 • tel.: 22 234 7311, 5579, 7078
 • fax: 22 234 1597

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 110

 • tel.: 22 234 7364, 5850
 • fax: 22 625 0094

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106B

 • tel.: 22 234 7491, 5490, 7040

Biuro Dziekana

Kierownik

mgr inż. Alicja Zagrajek

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

 • tel.: 22 234 7311
 • fax: 22 234 1597

mgr Anna Badowska

pokój 208

 • tel.: 22 234 5942

Olga Sobiepanek

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

 • tel.: 22 234 6124
 • fax: 22 234 1597

Dziekanat

Kierownik

mgr Ewa Bieńko

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 110

 • tel.: 22 234 7364, 5850

Pracownicy dziekanatu

mgr Marzena Bukowiecka

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106A

 • tel.: 22 234 5940
 • fax: 22 234 1597

mgr Dorota Czak

pok. 112

 • tel.: 22 234 7188

Katarzyna Czymeryńska

pok. 111

 • tel.: 22 234 5876

mgr Magdalena Dąbrowska

pok. 112

 • tel.: 22 234 7197

mgr inż. Inesa Kruszka

pok. 112

 • tel.: 22 234 5850

Elżbieta Mędyk

pok. 110

 • tel.: 22 234 5878

mgr inż. Barbara Szczepankowska

pok. 111

 • tel.: 22 234 7189

Studia doktoranckie

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, prof. zw. PW

 • tel.: 22 234 7964

Sekretariat

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 110
tel. w. 7364; 5850
tel./fax 22 625 0094

e-mail: dziekanatSPAMFILTER@wt.pw.edu.pl

Biblioteka

Kierownik

mgr Urszula Olasek

pok. 09

 • tel.: 22 234 7702

Pracownicy

Barbara Kabala

pok. 09

 • tel.: 22 234 7702

Laboratorium Informatyki

mgr inż. Tomasz Binkiewicz

pok. 210

 • tel.: 22 234 7557, 5451

Piotr Jastrzębski

pok. 210

 • tel.: 22 234 22 234 7557, 5451

Krzysztof Orlański

pok. 210

 • tel.: 22 234 5775, 5451

Dział Finansowy

Pełnomocnik Kwestora, Kierownik

mgr Anna Matuszewska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 159

 • tel.: 22 234 6020

Pracownicy

mgr Justyna Jeleniewicz

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 158

 • tel.: 22 234 7157

Maria Kostrzewska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 157

 • tel.: 22 234 7683

mgr Magdalena Łuciuk

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 158

 • tel.: 22 234 6021

Dział Techniczny

Kierownik

mgr Dariusz Hejduk

pok. 156

 • tel.: 22 234 1586
 • tel. kom: 607 690 183

Pracownicy administracyjni

Wiesław Buga

st. specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

pokój 06

 • tel.: 22 234 5597

mgr Michał Krzyżanek

st. specjalista ds. zamówień publicznych

pokój 56

 • tel.: 22 234 6022
 • fax: 22 625 41 79

Ewa Maranowska

specjalista ds. ewidencji majątku

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 56

 • tel.: 22 234 5727

Obsługa portierni

Gmach Nowej Kreślarni, tel.: (22) 234 + wew: 76 08

Grzegorz Kabala

Portiernia

 • tel.: 22 234 7608

Krzysztof Matuszewski

Portiernia

 • tel.: 22 234 7608

Krzysztof Pawlak

Portiernia

 • tel.: 22 234 7608

Ryszard Sławiński

Portiernia

 • tel.: 22 234 7608

Obsługa szatni

Gmach Nowej Kreślarni, tel.: (22) 234 + wew: 53 45

Małgorzata Całka

Szatnia

 • tel.: 22 234 5345