Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym „Balisa”

Koło powstało z inicjatywy studentów w maju 2008 roku. "Balisa" daje niepowtarzalną możliwość rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu zastosowań nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczenia ruchu kolejowego, automatyki, kierowania ruchem kolejowym i tematów pokrewnych.

Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych LAMBDA

Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych zrzesza osoby zainteresowane motoryzacją. Członkowie Koła mają możliwość uczestnictwa w projektach, które pogłębiają wiedzę z zakresu eksploatacji oraz utrzymania pojazdów samochodowych. Ponadto celem Koła jest popularyzacja badań dotyczących ów tematyki. Nasze motto brzmi „Transport, to coś więcej niż studiowany kierunek”.

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST

Celem działania Koła Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych jest zdobywanie, pogłębianie i propagowanie wiedzy związanej z elektroniką i informatyką oraz praktycznym wykorzystaniem ich w transporcie.

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

SKLS działa już od ponad piętnastu lat. Zostało założone przez aktywnych studentów pragnących nawiązać trwały kontakt z firmami branży TSL w celu zdobycia praktycznych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Koło skupia młodych i ambitnych ludzi zainteresowanych logistyką oraz wszystkimi procesami związanymi z przepływem ładunków. Pozwala rozwijać pasje oraz pomaga w wejściu na rynek pracy.

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego

 Koło rozpoczęło swoją działalność na Wydziale Transportu PW w 2001 roku.  Celem Koła jest umożliwienie jego członkom pogłębienia wiedzy, rozwijania zainteresowań i umiejętności z zakresu rozwiązań bezpieczeństwa oraz inżynierii ruchu drogowego, a w szczególności zastosowania nowoczesnych technik sterowania ruchem.

Studenckie Koło Naukowe Technik CAx W Modelowaniu Systemów Człowiek – Środki Transportu – Otoczenie

SKNTCAx to koło naukowe działające przy Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką modelowania i symulacji w systemach CAD/MBS i ergonomią.

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego przybliża miłośnikom lotnictwa specyfikę branży transportu lotniczego. Koło regularnie organizuje spotkania stacjonarne oraz warsztaty z przedstawicielami świata lotniczego, umożliwiające poznanie lotnictwa z różnych perspektyw.

Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacji w Transporcie

SKNTwT działa od października 2013 r. przy zakładzie Telekomunikacji w Transporcie WT PW. Koło powstało z inicjatywy studentów specjalności Telematyka Transportu i zrzesza studentów chcących pogłębiać swoje zainteresowania związane z telekomunikacją w transporcie. Celem jego działalności jest popularyzacja wiedzy z telekomunikacji, ITS oraz najnowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie.