Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

Koło zrzesza osoby zainteresowane transportem lotniczym. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu lotnictwem, sterowaniem ruchem lotniczym oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.

 

Działalność Koła:

 • Realizacja projektów naukowo-badawczych;
 • Udział w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i piknikach naukowych, a także innych działaniach związanych z obszarem zainteresowań koła;
 • Organizowanie wyjazdów naukowo-badawczych;
 • Inspirowanie tematyki ćwiczeń oraz prac projektowych i dyplomowych;
 • Realizacja grantów rektorskich;
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi;
 • Poznawanie interdyscyplinarnego charakteru transportu;
 • Współpraca z organizacjami zewnętrznymi;

 

Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcia Koła (ostatnie 5-6 lat)

 • Realizacja grantu Rektorskiego – „Bezzałogowy statek powietrzny – autonomiczny paczkomat”;
 • Wielokrotna organizacja Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”, od 2018 r. w charakterze Międzynarodowym
 • Spotkania z pracownikami branży lotniczej

 

Aktualne wydarzenia organizowane przez Koło

 • Grant rektorski: „Model Węzła transportowego spełniającego wymagania stawiane przed Centralnym Portem Komunikacyjnym”;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Inżynieria Ruchu Lotniczego;

 

Zarząd:

 • Julia Wieliczko – Przewodnicząca
 • Aleksandra Staluszka – Wiceprzewodnicząca ds. finansów
 • Piotr Saporowski – Wiceprzewodniczący ds. logistyki

Terminarz spotkań:

 • Spotkania w wybraną środę raz w semestrze (organizacyjne);

Kontakt:

Zarządzanie stroną: