Aktualności

PW na podium rankingu TOP 10 Startup Friendly

Z okazji swojego 10-lecia Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przygotowały ranking najbardziej przyjaznych startupom uczelni w Polsce.  Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w rankingu i jest jedyną uczelnią techniczną w zestawieniu.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

Konferencja zorganizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Komitetu Transportu PAN w ramach obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

III edycja konkursu „Zdobądź Stypendium Na Staż”

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs „Zdobądź Stypendium Na Staż” dla studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia. 

Wydział Transportu PW nawiązał współpracę z University of Toronto

W dniu 4 grudnia 2014 roku na University of Toronto, Canada podpisana została umowa „Memorandum of  Understanding” między Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej a Faculty of Applied Science and Engineering University of Toronto, Canada.

European Funding Guide

Powstała platforma internetowa, której celem jest pomoc studentom w znajdowaniu funduszy niezbędnych do ukończenia edukacji. Stanowi ona największy w Europie portal obejmujący ponad 12 tysięcy stypendiów, grantów, nagród oraz premii wartych łącznie ponad 27 miliardów euro. 300 z wymienionych rodzajów wsparcia finansowego zostało przeznaczonych na rzecz uczniów z Polski.

Serwis dziedzinowy BG PW

Od listopada na stronie internetowej Biblioteki Głównej PW zamieszczony jest serwis dziedzinowy tworzony przez bibliotekarzy Sekcji Kolekcji Dziedzinowych. Można w nim znaleźć zarówno informacje dziedzinowe dotyczące zasobów dostępnych w Bibliotece jak i w otwartym Internecie.

Politechnika Warszawska kuźnią prezesów

W najnowszej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” Politechnika Warszawska ponownie okazała się uczelnią kształcącą największe rzesze kadry zarządzającej. Aż 7,92% prezesów polskich firm to absolwenci naszej uczelni.

Pracownicy Wydziału otrzymali odznaczenia

8 grudnia 2014 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu prof. Mikhail Zgurovski, Rektor Politechniki Kijowskiej, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej. W trakcie uroczystości wręczono również zasłużonym pracownikom PW  odznaczenia naukowe Politechniki Warszawskiej oraz odznaczenia i medale państwowe.

Ponadstandardowe badania profilaktyczne dla pracowników Politechniki Warszawskiej

PW w ramach akcji dodatkowych usług medycznych w zakresie profilaktyki uruchamia możliwość realizacji drugiej transzy badań i szczepień przeciwko grypie a także badań z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

PW najbardziej prodoktorancką politechniką w Polsce

14 listopada 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Gala konkursów Prodok i Propan, których celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz  Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich.