Aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej

W dniach 18-22 listopada 2014 roku Politechnika Warszawska organizuje cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów pomagających zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów oraz budowania własnej marki. Wszystkie te inicjatywy są  związane z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Współpraca z firmą PIMOT

30 października 2014 roku podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu PW. Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Studenci Wydziału Transportu na podium w konkursie DPD

W konkursie logistycznym organizowanym przez firmę DPD Polska trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Wydział Transportu PW rozpoczyna rekrutację na następujące kierunki studiów: „Inżynieria zarządzania portami lotniczymi”, „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor” oraz  „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”.

Obrony rozpraw doktorskich

14 lipca 2014 roku w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW.

Politechnika Warszawska technicznie najlepsza

Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014".

Najlepsze kierunki związane z transportem i logistyką na Politechnice Warszawskiej

Według najnowszego rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost" absolwenci Politechniki Warszawskiej są najbardziej cenionymi kandydatami na rynku pracy w Polsce.

Prezentacja projektu Eco-Mobilność

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na terenie Politechniki Warszawskiej zaprezentowane zostały wynalazki powstające w ramach projektu Eco-Mobilność. 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Szterk

Dziekan Wydziału uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 marca 2014 roku o godz.13:00 w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Szterk nt. „Dobór infrastruktury portu lotniczego do obsługi aglomeracji miejskiej w warunkach europejskich”.