Monitoring Karier

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem badania są: oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej oraz ścieżka edukacyjna i zawodowa absolwentów Uczelni.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów przeprowadza raz w roku Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2017 - prezentacja wyników