Uroczyste Wręczenie Dyplomów

Raz w roku Wydział Transportu organizuje uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów. Jest to wyjątkowa okazja otrzymania dyplomu z rąk Dziekana Wydziału.

Ostatnia uroczystość odbyła się 31 maja 2014 roku.

Fotorelacje: