Oferta Biura Karier PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej  posiada w swojej ofercie „Pakiet dla Absolwentów”, w skład którego wchodzą:

Warsztaty dotyczące:

  • tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • sesji Assessment Centre,
  • efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • autoprezentacji,
  • wyznaczania celów.

Konsultacje specjalistyczne:

  • z doradcą zawodowym (redagowanie swoich dokumentów aplikacyjnych, omówienie kwestii związanych z rynkiem pracy),
  • z coachem (wsparcie w definiowaniu celów zawodowych, określaniu mocnych stron),
  • z zakresu przedsiębiorczości (skierowane do osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Biura Karier http://www.bk.pw.edu.pl.