Konkurs na granty RND Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport 2024

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ogłasza konkurs na wewnętrzne granty badawcze dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Nabór wniosków jest prowadzony:

- w przypadku Ścieżki A i B – do 27 marca 2024 r.;

- w przypadku Ścieżki C – do czasu wyczerpania środków przewidzianych na finansowanie grantów w tej Ścieżce, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2025 r.

 

Dokumentacja konkursowa: