Seminaria

"Wpływ wyboru strategii nadawania priorytetu lokalnego w koordynacji sygnalizacji świetlnej przy minimalizacji zakłóceń ruchu."

Mgr inż. Anna Górka (Doktorant WT) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Andrzej Czerepicki.

"Metoda oceny efektywności łańcuchów dostaw wspieranych przez technologię identyfikacji radiowej RFID."

Mgr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska (W-ł Inżynierii Produkcji PW) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Ilona Jacyna Gołda, prof. PW.

"Wieloaspektowe badanie organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej z uwzględnieniem niskoemisyjnego transportu."

Mgr inż. Konrad Bachanek (Doktorant WT) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Roland Jachimowski.

"Wyznaczenie strategii uzupełniania obszarów kompletacji w obiektach logistycznych".

Mgr Marcin Łajszczak (Doktorant WT)  - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW.

"Metoda wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych."

Mgr inż. Tomasz Chojnacki (Metroplan Polska) - doktorat, opiekun naukowy: Dr hab. inż. Michał Kłodawski.

"Wpływ usług Inteligentnych Systemów Transportowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego."

Dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym.

"Bezpieczeństwo żeglugi w aspekcie eksploatacji okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego statku."

Dr inż. Zbigniew Łosiewicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wspomaganie decyzji w problemach doboru typu skrzyżowań drogowych w miastach."

Dr inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w procesie transportu drogowego."

Dr inż. Agnieszka Tubis (Politechnika Wrocławska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Kształtowanie ruchu w miejskich sieciach transportowych z zastosowaniem inżynierii systemów."

Dr inż. Grzegorz Karoń (Politechnika Śląska) -prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metody zmniejszania energochłonności publicznego systemu transportowego wykorzystującego autobusy zeroemisyjne. Modelowanie, badania eksperymentalne i symulacyjne."

Dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie stanu infrastruktury transportu drogowego w zastosowaniu do oceny komfortu podróży uczestników procesu transportowego."

Dr inż. Marcin Staniek (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdu do zadań w zagadnieniach transportowych."

Dr inż. Mariusz Izdebski (Wydział Transportu PW) -prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny parametrów ruchu drogowego w systemach transportowych."

Dr inż. Teresa Pamuła (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym w aspekcie wydajności, bezpieczeństwa i jakości obsługi."

Dr inż. Artur Kierzkowski (Politechnika Wrocławska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badania układu napęd zwrotnicowy - rozjazd."

Dr inż. Jakub Młyńczak (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Planowanie podróży tranzytowych statków przez Północną Drogę Morską przy niepewnej informacji o warunkach żeglugi lądowej"

Dr Tadeusz Pastusiak (Akademia Morska w Gdyni)- prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Bezpieczeństwo żeglugi w aspekcie eksploatacji okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego statku"

 Dr inż. Zbigniew Łosiewicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka wspomagania decyzji w zastosowaniu do oceny efektywności kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych"

Dr inż. Ludmiła Filina – Dawidowicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu za pomocą funkcji nieliniowej"

Dr inż. Przemysław Kubiak (Politechnika Łódzka) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych"

Dr inż. Andrzej Czerepicki - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie procesów logistycznych w systemach transportowo-magazynowych w aspekcie ich wydajności oraz bezpieczeństwa"

Dr inż. Michał Kłodawski - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie rozproszenia uwagi niedoświadczonych kierowców z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Mgr inż. Mikołaj Kruszewski - doktorant
Opiekun naukowy Prof. dr hab. inż. Mirosław Nader

"Ocena efektywności planowania przewozów międzynarodowych transportem drogowym z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przejściach granicznych"

Mgr inż. Irena Jakowlewa (doktorantka) - doktorat
Opiekun naukowy Dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda  (Wydział Inżynierii Produkcji)

"Metodyka wspomagania podejmowania decyzji w multimodalnych systemach przewozowych"

Dr inż. Roland Jachimowski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badanie wybranych obiektów logistycznych przy zastosowaniu metod symulacyjnych"

Dr inż. Mariusz Kostrzewski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjny

"Modelowanie i ocena współczesnych systemów bezpieczeństwa i eksploatacji statków w zróżnicowanych strukturach transportu wodnego"

Dr inż. Grzegorz Rutkowski (Akademia Morska w Gdyni) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych"

Dr inż. Magdalena Kaup (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym