Seminaria

"Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych"

dr inż. Andrzej Czerepicki - rezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie procesów logistycznych w systemach transportowo-magazynowych w aspekcie ich wydajności oraz bezpieczeństwa"

dr inż. Michał Kłodawski - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie rozproszenia uwagi niedoświadczonych kierowców z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Mgr inż. Mikołaj Kruszewski - doktorant
Opiekun naukowy Prof. dr hab. inż. Mirosław Nader

"Ocena efektywności planowania przewozów międzynarodowych transportem drogowym z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przejściach granicznych"

Mgr inż. Irena Jakowlewa (doktorantka) - doktorat
Opiekun naukowy Dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda  (Wydział Inżynierii Produkcji)

"Metodyka wspomagania podejmowania decyzji w multimodalnych systemach przewozowych"

Dr inż. Roland Jachimowski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badanie wybranych obiektów logistycznych przy zastosowaniu metod symulacyjnych"

dr inż. Mariusz Kostrzewski - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjny

"Modelowanie i ocena współczesnych systemów bezpieczeństwa i eksploatacji statków w zróżnicowanych strukturach transportu wodnego"

dr inż. Grzegorz Rutkowski (Akademia Morska w Gdyni) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych"

dr inż. Magdalena Kaup (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie mobilności w aspekcie planowania transportu miejskiego"

dr inż. Norbert Chamier-Gliszczyński (Politechnika Koszalińska) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Ocena efektywności zastosowania alternatywnych układów napędowych w pojazdach komunikacji miejskiej"

mgr inż. Emilia Szumska (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Wpływ sposobu ostrzegania przed pojazdami uprzywilejowanymi na zachowania kierowców"

mgr inż. Mateusz Marciniewski  (Politechnika Świętokrzyska), doktorat
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. Politechniki Świętokrzyskiej

"Badania i modelowanie reakcji kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego"

dr inż. Rafał Jurecki (Politechnika Świętokrzyska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka wspomagania decyzji w ocenie efektywności systemów transportowo-magazynowych"

Dr inż. Konrad Lewczuk - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Metoda oceny innowacyjnych interfejsów kierowcy w samochodach elektrycznych"

Mgr inż. Aldona Spirzewska (doktorant WT) - doktorat
Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW

"Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii"

Mgr inż. Michał Urbaniak (doktorant WT) - doktorat

"Wybrane metody redukcji drgań i hałasu w transporcie samochodowym"

Dr inż. Andrzej Gągorowski
Prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badania bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych"

Dr inż. Michał Opala, prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym