Repozytorium PW

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW.  Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.