Nadanie stopnia doktora

20 września 2018
mgr inż. Michał Urbaniak nt. ”Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii”
Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Grzegorz Szymański – Politechnika Poznańska
 • Dr hab.inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

12 lipca 2018
mgr inż. Seweryn Koziak nt. ”Ocena pojazdu szynowego w aspekcie procesu dopuszczenia do eksploatacji”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta – Politechnika Łódzka
 • Dr hab.inż. Andrzej Grzyb, prof. PK – Politechnika Krakowska

12 lipca 2018
mgr inż. Irena Jakowlewa nt. ”Metoda planowania przewozów międzynarodowych transportem drogowym z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przejściach granicznych”
Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Izdebski.
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PKosz – Politechnika Koszalińska
 • Dr hab.inż. Piotr Czech, prof. PŚ – Politechnika Śląska
   

24 maja 2018
dr inż. Ignacy Góra nt. "Modelowanie i badania symulacyjne właściwości dynamicznych kolejowego zestawu kołowego z zastosowaniem innowacyjnych powłok samosmarownych"
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Melnik.
Recenzentami byli:

 • Prof.dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Politechnika Koszalińska
 • Prof. dr hab.inż. Tadeusz Uhl – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   

dr inż. Piotr Gołębiowskieg nt. "Modelowanie organizacji ruchu kolejowego dla potrzeb konstruowania rozkładu jazdy pociągów"
Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna.
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. PŚl – Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab.inż. Jerzy Kwaśnikowski – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
   

dr inż. Tomasz Krukowicz nt. "Metoda tworzenia algorytmów sterowania adaptacyjnego dla skrzyżowań odosobnionych"
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Kawalec, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚl – Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK– Politechnika Krakowska
   

22 marca 2018
dr inż. Sławomir Jasiński - rozprawa doktorska "Wizualizacja informacji w systemach kierowania i sterowania ruchem kolejowym”
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW– Politechnika Warszawska

 
25 stycznia 2018
dr inż.  Arkadiusz Jóźwiak rozprawa doktorska " Metoda oceny jakości usług transportowych  w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji”.
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS.
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ – Politechnika Śląska,
 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal– Politechnika Poznańska.

 
14 grudnia 2017
dr inż.  Kamil Popiela  rozprawa doktorska "Modelowanie matematyczne formowania jednostek ładunkowych dla wybranych zadań transportowych"

Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska - Politechnika Poznańska".

23 listopada 2017
dr inż.  Ewa Dudek rozprawa doktorska „Metoda oceny jakości danych i informacji lotniczych”

Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

23 listopada 2017
dr inż.  Przemysław Ilczuk rozprawa doktorska „Wpływ lokalizacji balis na parametry ruchowe linii wyposażonej w system ETCS"

Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • dr hab. inż. Adam Kadziński - Politechnika Poznańska.

26 maja 2017
dr inż.  Mirosław Krześniak rozprawa doktorska „Model symulacyjny planowania przemieszczania wagonów ładownych i próżnych w sieci kolejowej”

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna.

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Leszek Smolarek, prof. AM – Akademia Morska w Gdyni
 • dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

12  grudnia 2016
dr Sławomir Tkaczyk  rozprawa doktorska "Dobór środków transportu do realizacji procesów technologicznych"

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Tomasz Ambroziak.

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki - Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Marek Karkula - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

  

20 października 2016
dr Emilian Szczepański  rozprawa doktorska „Wielokryterialne wspomaganie decyzji w dystrybucji ładunków w miastach z uwzględnieniem danych losowych”

Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inz. Marianna Jacyna.

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Renata Żochowska – Politechnika Śląska.

 

23 czerwca 2016
dr Piotr Uchroński  rozprawa doktorska „Ocena skuteczności systemu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w porcie lotniczym”

Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jacek Skorupski, prof. PW.

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof.PŚ – Politechnika Śląska.

 

24 września 2015
dr inż. Mariusz Maciejewski rozprawa doktorska z wyróżnieniem „Metoda budowy komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym”

Promotorem rozprawy był prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki.

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Mirosława Dąbrowa-Bajon – Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

 
24 września 2015
dr inż. Janusz Szkopiński rozprawa doktorska z wyróżnieniem "Model oceny dostosowania linii kolejowych do wymagań interoperacyjności"

Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski – Politechnika Poznańska,
 • dr hab. Jolanta Żak – Politechnika Warszawska.
    

28 maja 2015
dr inż. Jerzy Kowara rozprawa doktorska „Badania symulacyjne własności ruchowych pojazdu i oddziaływań dynamicznych na pasażerów w systemie indywidualnego transportu typu PRT

Promotorem był: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, Wydział Transportu Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, Politechnika Poznańska

28 maja 2015
dr inż. Mariusz Izdebski rozprawa doktorska z wyróżnieniem „Modelowanie przydziału pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach usług komunalnych”

Promotorem była: prof. dr hab. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Iouri Semenov Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie

23 kwietnia 2015
dr inż. Krzysztof Fiok rozprawa doktorska z wyróżnieniem „Optymalizacja parametryczna innowacyjnego wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym”

Promotorem był: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromanski

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader, Wydział Transportu PW

    
26 czerwca 2014
dr inż. Rafał Melnik rozprawa doktorska z wyróżnieniem „Dobór parametrów statystycznych sygnałów pomiarowych w procesie diagnozowania stanu zawieszenia pojazdu szynowego”

Promotorem był: prof. nzw. dr hab. Bogdan Sowiński

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński z Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz Wydział Transportu PW

 
24 kwietnia 2014
dr Dominika Szterk rozprawa doktorska „Dobór infrastruktury portu lotniczego do obsługi aglomeracji miejskiej w warunkach europejskich”.

Promotorem był: prof. dr hab. inż. Marek Malarski

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski Wydział Transportu PW

  

27 lutego 2014
dr inż. Dariusz Koliński rozprawa doktorska „Metoda specyfikacji i weryfikacji funkcji zależnościowych w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Promotorem był: prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Kawalec

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki Wydział Transportu PW