Nadanie stopnia doktora

18 kwietnia 2019

dr inż. Marcin Wawrzyński - rozprawa doktorska nt. "Metoda  racjonalizacji procesu eksploatacji floty samochodowej oparta o dane pozyskiwane z telematycznych systemów pokładowych pojazdów"

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW

Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AMSz. - Akademia Morska w Szczecinie

--------------------------------------------------------------------------------

18 kwietnia 2019

dr inż. Dagmara Jankowska-Karpa - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "System wspomagania zarządzania mobilnością dzieci w wieku szkolnym w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Promotorem rozprawy była: dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda, prof. PW

Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PKosz. - Politechnika Koszalińska
 • Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK - Politechnika Krakowska

--------------------------------------------------------------------------------

18 kwietnia 2019

dr inż. Paweł Wontorski - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Metoda automatyzacji projektowania infrastruktury komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym"

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW

Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Waldemar Nowakowski, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Jakub Młyńczak - Politechnika Śląska

--------------------------------------------------------------------------------

28 marca 2019

dr inż. Emilia Szumska (Politechnika Śląska) - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Ocena efektywności zastosowania alternatywnych układów napędowych w pojazdach komunikacji miejskiej"

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk

Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL – Politechnika Lubelska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski – Politechnika Łódzka

--------------------------------------------------------------------------------

21 lutego 2019

dr inż. Ireneusz Celiński (Politechnika Śląska) - rozprawa doktorska nt. "Metoda oceny oddziaływania między ruchem drogowym wewnątrz i poza strefą sterowania obszarowego."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Stanisław Krawiec

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Adam Redmer- Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW – Politechnika Warszawska

--------------------------------------------------------------------------------

21 lutego 2019

dr inż. Karolina Krzykowska - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Metoda prognozowania wartości parametrów satelitarnego sygnału nawigacyjnego w lotnictwie cywilnym."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. LAW - Lotnicza Akademia Wojskowa
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

--------------------------------------------------------------------------------

4 grudnia 2018

dr inż. Marcin Nikoniuk - rozprawa doktorska nt. "Synteza bezstykowego układu zasilania pojazdu PRT dla warunków ruchu sieci transportu automatycznego."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Maciej Kozłowski, prof. PW

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. PG – Politechnika Gdańska

--------------------------------------------------------------------------------

28 listopada 2018

dr inż. Marek Ziembicki - rozprawa doktorska nt. "Rezerwowanie pojazdów dla zapewnienia ciągłości przewozów w transporcie publicznym."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Józef Frąś - Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska

--------------------------------------------------------------------------------

20 września 2018

dr inż. Michał Urbaniak - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Model organizacji ruchu na sieci kolejowej z uwzględnieniem rekuperacji energii."
Promotorem rozprawy była: dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Grzegorz Szymański – Politechnika Poznańska
 • Dr hab.inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

--------------------------------------------------------------------------------

12 lipca 2018

dr inż. Seweryn Koziak - rozpraw doktorska nt. "Ocena pojazdu szynowego w aspekcie procesu dopuszczenia do eksploatacji."
Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta – Politechnika Łódzka
 • Dr hab.inż. Andrzej Grzyb, prof. PK – Politechnika Krakowska

--------------------------------------------------------------------------------

12 lipca 2018

dr inż. Irena Jakowlewa - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Metoda planowania przewozów międzynarodowych transportem drogowym z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przejściach granicznych."
Promotorem rozprawy była: dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Mariusz Izdebski
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PKosz – Politechnika Koszalińska
 • Dr hab.inż. Piotr Czech, prof. PŚ – Politechnika Śląska
   

--------------------------------------------------------------------------------

24 maja 2018

dr inż. Ignacy Góra - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Modelowanie i badania symulacyjne właściwości dynamicznych kolejowego zestawu kołowego z zastosowaniem innowacyjnych powłok samosmarownych."
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Rafał Melnik
Recenzentami byli:

 • Prof.dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński – Politechnika Koszalińska
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   

--------------------------------------------------------------------------------

24 maja 2018

dr inż. Piotr Gołębiowski - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Modelowanie organizacji ruchu kolejowego dla potrzeb konstruowania rozkładu jazdy pociągów."
Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. PŚl – Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
   

--------------------------------------------------------------------------------

24 maja 2018

dr inż. Tomasz Krukowicz - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Metoda tworzenia algorytmów sterowania adaptacyjnego dla skrzyżowań odosobnionych."
Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Piotr Kawalec, prof. PW
Recenzentami byli:

 • Dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚl – Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK– Politechnika Krakowska

--------------------------------------------------------------------------------

22 marca 2018

dr inż. Sławomir Jasiński - rozprawa doktorska z wyróżnieniem "Wizualizacja informacji w systemach kierowania i sterowania ruchem kolejowym”
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW.
Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW– Politechnika Warszawska 

--------------------------------------------------------------------------------

25 stycznia 2018

dr inż. Arkadiusz Jóźwiak - rozprawa doktorska nt. "Metoda oceny jakości usług transportowych  w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji."
Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Agnieszka Misztal– Politechnika Poznańska

--------------------------------------------------------------------------------

14 grudnia 2017

dr inż. Kamil Popiela - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Modelowanie matematyczne formowania jednostek ładunkowych dla wybranych zadań transportowych."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW
Recenzentami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska - Politechnika Poznańska"

--------------------------------------------------------------------------------

23 listopada 2017

dr inż. Ewa Dudek - rozprawa doktorska nt. "Metoda oceny jakości danych i informacji lotniczych."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

--------------------------------------------------------------------------------

23 listopada 2017

dr inż. Przemysław Ilczuk - rozprawa doktorska nt. "Wpływ lokalizacji balis na parametry ruchowe linii wyposażonej w system ETCS."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW
Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. inż. Adam Kadziński - Politechnika Poznańska

--------------------------------------------------------------------------------

26 maja 2017

dr inż.  Mirosław Krześniak - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Model symulacyjny planowania przemieszczania wagonów ładownych i próżnych w sieci kolejowej."

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Leszek Smolarek, prof. AM – Akademia Morska w Gdyni
 • dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

--------------------------------------------------------------------------------

12  grudnia 2016

dr inż. Sławomir Tkaczyk - rozprawa doktorska nt. "Dobór środków transportu do realizacji procesów technologicznych."

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. Tomasz Ambroziak

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Piotr Sawicki - Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Marek Karkula - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

--------------------------------------------------------------------------------

20 października 2016

dr inż. Emilian Szczepański - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Wielokryterialne wspomaganie decyzji w dystrybucji ładunków w miastach z uwzględnieniem danych losowych."

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Renata Żochowska – Politechnika Śląska 

--------------------------------------------------------------------------------

23 czerwca 2016

dr inż. Piotr Uchroński - rozprawa doktorska nt. "Ocena skuteczności systemu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w porcie lotniczym."

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Jacek Skorupski, prof. PW

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof.PŚ – Politechnika Śląska

--------------------------------------------------------------------------------

24 września 2015

dr inż. Mariusz Maciejewski - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Metoda budowy komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym."

Promotorem rozprawy był prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Mirosława Dąbrowa-Bajon – Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

--------------------------------------------------------------------------------

24 września 2015

dr inż. Janusz Szkopiński - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Model oceny dostosowania linii kolejowych do wymagań interoperacyjności."

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski – Politechnika Poznańska
 • dr hab. Jolanta Żak – Politechnika Warszawska

--------------------------------------------------------------------------------

28 maja 2015

dr inż. Jerzy Kowara - rozprawa doktorska nt. "Badania symulacyjne własności ruchowych pojazdu i oddziaływań dynamicznych na pasażerów w systemie indywidualnego transportu typu PRT."

Promotorem rozprawy był: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, Wydział Transportu Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, Politechnika Poznańska

--------------------------------------------------------------------------------

28 maja 2015

dr inż. Mariusz Izdebski - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Modelowanie przydziału pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach usług komunalnych."

Promotorem rozprawy była: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Iouri Semenov Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie

--------------------------------------------------------------------------------

23 kwietnia 2015

dr inż. Krzysztof Fiok - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Optymalizacja parametryczna innowacyjnego wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym."

Promotorem rozprawy był: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Recenzentami byli:

 • prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader, Wydział Transportu PW

---------------------------------------------------------------------------------  

 26 czerwca 2014

dr inż. Rafał Melnik - rozprawa doktorska z wyróżnieniem nt. "Dobór parametrów statystycznych sygnałów pomiarowych w procesie diagnozowania stanu zawieszenia pojazdu szynowego."

Promotorem rozprawy był: prof. nzw. dr hab. Bogdan Sowiński

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński z Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz Wydział Transportu PW

---------------------------------------------------------------------------------

24 kwietnia 2014

dr Dominika Szterk -  rozprawa doktorska nt. "Dobór infrastruktury portu lotniczego do obsługi aglomeracji miejskiej w warunkach europejskich."

Promotorem rozprawy był: prof. dr hab. inż. Marek Malarski

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski Wydział Transportu PW

--------------------------------------------------------------------------------- 

27 lutego 2014

dr inż. Dariusz Koliński - rozprawa doktorska nt. "Metoda specyfikacji i weryfikacji funkcji zależnościowych w systemach sterowania ruchem kolejowym."

Promotorem rozprawy był: prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Kawalec

Recenzentami byli:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki Wydział Transportu PW