Aktualności

Zwyciężczyni Grand Prix MK Jazz Foto 2020 na Wydziale Transportu

Pani Urszula Olasek, Kierownik Biblioteki na Wydziale Transportu (w fotografii znana jako Urszula Las) zwyciężyła w konkursie im. Marka Karewicza za najlepszą fotografię jazzową. Podczas 56 Festiwalu Jazz Nad Odrą we Wrocławiu Pani Urszula otrzymała statuetkę Grand Prix MK Jazz Foto 2020. Nagrodzona fotografia przedstawia Franka Parkera na Love Polish Jazz Festiwal. Serdecznie gratulujemy!

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Tegoroczna inauguracja była niewątpliwie wyjątkowa. Ze względu na pandemię COVID-19 liczba osób biorących udział w uroczystości została ograniczona. Była to też pierwsza inauguracja w nowej kadencji Władz Wydziału Transportu, gdzie Prodziekani pełnią swoje funkcje po raz pierwszy.

Kadra dydaktyczna Wydziału Transportu osiąga sukcesy nie tylko na polu naukowym, ale także sportowym

Dnia 12.09.2020 r. podczas VII Ultra Maratonu Wokół Zalewu Sulejowskiego z bardzo trudną technicznie, pagórkowatą leśną trasą o długości 50 km zmierzył się reprezentant kadry nauczycieli akademickich Wydziału Transportu, mgr inż. Karol Nehring.

Zawarcie współpracy z Gminą Staszów

Dnia 10 września 2020 roku w Staszowie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy urzędem miasta Staszów a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej w sprawie budowy portu przeładunkowego na terenach inwestycyjnych w Grzybowie.

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Celem nowych programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Gala Rankingu "Perspektyw" 2020

17 lipca 2020 roku poznaliśmy wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez magazyn "Perspektywy". Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport", utrzymując tym samym swoją wieloletnią pozycję w pierwszym miejscu na podium.

Staż w firmie Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że dla studentów Wydziału Transportu zostały do wykorzystania 3 miejsca na staż w firmie Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/WZNOWIENIE-PROGRAMU-STAZY

Płatne staże dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport na dwumiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane standardowo w okresie sierpień – wrzesień 2020 roku, a ich tygodniowy wymiar to minimum 15 godzin. Czas trwania konkretnego stażu oraz jego wymiar godzinowy będzie wynikał z ustaleń między przedsiębiorstwem oferującym staż a kandydatem.

Wydział Transportu laureatem Konkursu "Uczelnia Liderów 2020"

29 czerwca 2020 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 reprezentantów uczelni z całej Polski. Jednym z Laureatów Konkursu został Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Drzwi Otwarte online – część druga

Kolejna edycja wydarzenia dla kandydatów odbędzie się w symbolicznym terminie – dniu, w którym ruszają zapisy na studia w Politechnice Warszawskiej. Zapraszamy już 1 lipca!