BCUSL (FRSE)

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych (BCUSL), realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Nazwa programu:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Partnerzy:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
 • Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+,
 • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze,
 • Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.,
 • Welcome Airport Services Sp. z o.o.

Instytucja finansująca:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Całkowita wartość projektu:

12 000 000 zł

Wartość dofinansowania:

12 000 000 zł

Okres realizacji:

2023 – 2026

Kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej: 

dr inż. Anna Kwasiborska, Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki

Opis:

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży szkolnej oraz studentów do pracy w branży lotniczej, ale też podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym nauczycieli.  Łącznie 220 osób skorzysta z tej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu. W dalszej perspektywie kształcenie w ramach utworzonego BCU będzie kontynuowane.

Dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty zakwalifikowanie się do tego projektu jest wielkim sukcesem, ale też oznacza wielomilionowe wsparcie finansowe, które przełoży się na najnowsze standardy nauczania. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na modernizację bazy lokalowej i wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt najnowszej generacji do praktycznej nauki zawodów w branży lotniczej. Wartością realizacji tego projektu będzie również dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty innowacyjna i trwała współpraca w zakresie kształcenia zawodowego z doświadczonymi podmiotami świata biznesu, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W wyniku współpracy powstaną programy nauczania młodzieży i osób dorosłych, które przyczynią się do wdrożenia nowoczesnych metod kształcenia oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej.

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach Programu

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

 
 
BCUSL (FRSE)
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.