Projekty w trakcie realizacji

E-Laas (NCN – JPI Urban Europe)

Optymalna energetycznie logistyka miejska jako usługa

ELECTRA (NCBR – EUREKA)

Elektroniczny list przewozowy dla transportu kombinowanego i spedycji

UrbFRail (INTERREG)

Revitalisation of Inner-Urban Freight Rail Hubs

BEZRUCHKOL (NCBR – BRIK II)

Zarządzanie środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego

ESAR (NCBR – BRIK II)

Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej

T-Included (NCBR – GOSPOSTRATEG V)

Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego

MINIATURA 7 (NCN)

Wpływ kongestii na zachowania kierowcy

BCUSL (FRSE)

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych (BCUSL), realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Rozwój czasopism naukowych (MEiN)

Wsparcie rozwoju czasopisma „Archives of Transport”