E-Laas (NCN – JPI Urban Europe)

Optymalna energetycznie logistyka miejska jako usługa

Akronim:

E-LaaS

Nazwa programu:

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC China Call) organizowany przez JPI Urban Europe oraz National Natural Science Foundation of China

Instytucja finansująca polską część projektu:

Narodowe Centrum Nauki

Konsorcjum międzynarodowe:

 • Chalmers University of Technology (Szwecja, lider),
 • Shanghai University (Chiny, lider),
 • Tsinghua University (Chiny),
 • Politechnika Warszawska

Partnerzy współpracujący:

 • Stockholms stad, Trafikkontoret (Szwecja),
 • ParkUnload (Hiszpania),
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (Polska),
 • Shanghai Urban-Rural Construction and Transportation Department (Chiny),
 • Volvo Group Trucks Technology and Operations (Szwecja)

Całkowita wartość projektu:

551 809,01 € (ok. 2 593 500 zł)

Wartość dofinansowania NCN:

878 107,00 zł

Okres realizacji:

2023 - 2026

Kierownik projektu na Politechnice Warszawskiej:

dr hab. inż. Emilian Szczepański prof. uczelni, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

Opis:

W projekcie E-Laas zaproponowano nowatorski i zintegrowany opis energetyczny multimodalnego systemu logistyki miejskiej. Miejskie systemy dostaw będą porównywane pod względem zużycia energii, przesunięcia modalnego (mikroplatformy dystrybucyjne) i nowatorskich sposobów łączenia opłat i parkowania pojazdów towarowych. Ramy oceny oparte na szacowaniu energii umożliwiają systematyczne i naturalne definiowanie celów zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem E-Laas jest stworzenie nowatorskiej platformy do minimalizacji zużycia energii w procesie dystrybucji od centrów konsolidacji do drzwi klientów, ułatwiającej oszczędzanie energii na każdym poziomie dystrybucji. Ponadto, energia jako wskaźnik ilościowy umożliwia zestawienie różnych rozwiązań modułowych poprzez koncepcję przeplatanego śladu energetycznego.

Cele projektu obejmują: opracowanie wkładu merytorycznego do zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, opracowanie nowych uniwersalnych metod logistycznych, koncepcje cyfrowej i fizycznej infrastruktury dla zrównoważonych rozwiązań transportowych, metodykę rozwoju zrównoważonych i zgodnych z polityką klimatyczną miejskich systemów logistycznych. Zakładane są następujące efekty:

 • opracowanie optymalnych energetycznie rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej wraz z ich charakterystyką ilościową według zużycia energii,
 • opracowanie inteligentnych multimodalnych i optymalnych energetycznie mikrosystemów dostaw,
 • analiza zaburzeń w zadaniach logistycznych miasta i propozycje rozwiązań rekonfiguracyjnych umożliwiających odzyskanie optymalności energetycznej,
 • współorganizację usług dostawczych i stref rozładunku poprzez infrastrukturę stacji ładowania oraz sieci energetycznej z uwzględnieniem inteligentnych zasad ładowania i wpływu cen energii na koszty dostaw,
 • określenie ilościowego zapotrzebowanie na transport towarowy i analizy zachowania klientów. analiza komponentów cyfrowych i fizycznych oraz holistycznej koncepcji logistyki jako usługi,
 • koncepcje skalowalnych, multimodalnych i optymalnych energetycznie systemów dystrybucji,
 • opracowanie nowych sposobów zwiększania odpowiedzialności społecznej przez E-Laas.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu
ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity

Instytucje finansujące

Konsorcjum

E-Laas (NCN – JPI Urban Europe)
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.