MINIATURA 7 (NCN)

Wpływ kongestii na zachowania kierowcy

Nazwa programu:

MINIATURA 7

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

Całkowita wartość projektu:

33 000,00 zł

Wartość dofinansowania NCN:

33 000,00 zł

Okres realizacji:

2023 – 2024

Kierownik projektu:

dr inż. Piotr Jaskowski, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

Opis:

Kongestia wpływa na produktywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój miast, dlatego jest istotnym wyzwaniem dla obszarów miejskich na całym świecie. Unia Europejska wskazuje kongestię jako zagadnienie priorytetowe dla dziedziny transport. Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz dostępność pojazdów powoduje przekroczenie możliwości infrastruktury transportowej w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, co znacząco przekłada się na spadek średniej prędkości podróży. Wymuszona przez warunki ruchowe konieczność redukcji prędkości może potencjalnie wypływać na podejmowanie decyzji przez kierującego pojazdem w chwili, gdy wyjeżdża ze strefy objętej kongestią do innej, w której swobodnie może zarządzać prędkością pojazdu. Dotychczasowe badania naukowe ograniczają się do analizowania obszaru kongestii, wskazując na bezpośredni wpływ tego zjawiska na zwiększenie ryzyka powstawania zdarzeń drogowych. Celem projektu jest przeprowadzenie badań pilotażowych związanych z określeniem wpływu wyjazdu ze strefy kongestii na uczestników ruchu drogowego.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu MINIATURA

MINIATURA 7 (NCN)
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.