Obrony

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Grzegorza Banasiaka

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Grzegorza Banasiaka pt. Wpływ modyfikacji składu prętów kompozytowych z włóknami bazaltowymi na odporność na działanie alkaliów”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 r. o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Kostiantyna Protchenko

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Kostiantyna Protchenko  pt. Fire Behaviour of HFRP Bars in Concrete Bent Elements”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ewy Sobczyńskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ewy Sobczyńskiej  pt. Dobór optymalnego składu zapraw glinianych do rekonstrukcji zabytkowych obiektów kamiennych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 11.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Kacpra Wasilewskiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Kacpra Wasilewskiego pt. Ocena zastosowania materiałów z pamięcią kształtu we wzmacnianiu konstrukcji historycznych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Karola Chilmona

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Karola Chilmona pt. Ocena możliwości wykorzystania w kompozytach budowlanych spoiwa żużlowego aktywowanego wapnem palonym”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 14.00, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Andrzeja Rutkiewicza

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Andrzeja Rutkiewicza pt. Eksperymentalne i numeryczne badania konstrukcji tensegrity w projektowaniu wież”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Edyty Kowalskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Edyty Kowalskiej pt. Badania właściwości mechanicznych i charakterystyk dynamicznych konstrukcji murowych w diagnozowaniu uszkodzeń”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Damiana Cichockiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Damiana Cichockiego pt. Wpływ wybranych modyfikacji betonu na współczynnik pełzania”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 12.30, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ewy Świerczyńskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ewy Świerczyńskiej  pt. Nowa metodyka inwentaryzacji miejsca zdarzenia drogowego”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 10.30, w trybie stacjonarnym, w Sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kamili Owczarskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Kamili Owczarskiej pt. Właściwości betonu poddanego nagrzewaniu elektrooporowemu w konstrukcjach wykonanych w warunkach obniżonej temperatury”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637  Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Mazur

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Mazur pt. Metoda kompozycji floty samochodowej dla przedsiębiorstw najmu krótkoterminowego z uwzględnieniem całkowitych kosztów posiadania”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.30, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tomasza Chojnackiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tomasza Chojnackiego pt. Metoda wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Górki

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Górki pt. Wpływ priorytetu lokalnego w sygnalizacji świetlnej na ruch w skoordynowanych ciągach ulicznych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. o godz. 12.30, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Juliusza Karolaka

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Juliusza Karolaka pt. Metoda przygotowania specyfikacji interfejsu w powiązaniach komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 11:00, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Andrzeja Foremnego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Andrzeja Foremnego pt. Metody sztucznej inteligencji jako narzędzie do wykrywania zmów przetargowych w zamówieniach publicznych dotyczących budownictwa infrastrukturalnego”. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 r., o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Rudyka

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Rudyka pt. „MModel zarządzania flotą samochodową jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 r. o godz. 12.30, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Zysińskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Zysińskiej pt. Wieloaspektowe badanie eksperymentalne realizacji usług przez przedsiębiorstwa z branży transportu, spedycji i logistyki”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Piotra Pokorskiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Piotra Pokorskiego pt. Ocena trwałości nawierzchni drogowych na obiektach mostowych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 11.15, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Teresy Seidleckiej-Wójcikowskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Teresy Siedleckiej-Wójcikowskiej pt. „Metoda oceny efektywności wybranych elementów łańcuchów dostaw wspieranych przez technologię identyfikacji radiowej RFID”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 14.20, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Barbary Kondrackiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Barbary Kondrackiej pt. „Model oceny realizacji procesu technologicznego obróbki wagonów na stacji kolejowej”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Juliana Kominowskiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Juliana Kominowskiego pt. „Model długookresowych zmian nierówności geometrycznych toru kolejowego w procesie eksploatacji”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 5 lipca 2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Macieja Kalinowskiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Macieja Kalinowskiego pt. „Wpływ przebiegu desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na skuteczność pielęgnacji wewnętrznej betonu”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 11.30, w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Wojciecha Ostrowskiego

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Wojciecha Ostrowskiego pt. „Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych”. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r., o godz. 11:00, w trybie stacjonarnym, w Budynku przy ul. Rektorskiej 4, w sali nr 4.01.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Inez Kamińskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Inez Kaminskiej pt. „Modelowanie konstytutywne sprzężenia plastyczności i degradacji sprężystej materiałów kruchych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 16 czerwca2023 r. o godz. 11:15 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marianny Ulanickiej-Raczyńskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marianny Ulanickiej-Raczyńskiej pt. „Metodyka wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem historycznego użytkowania”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w trybie stacjonarnym, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w sali nr 206.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Arkadiusza Leśko

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Arkadiusza Leśko pt. „Ocena wpływu wilgotności na połączenia w konstrukcjach z drewna klejonego warstwowo”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 11:15, w trybie stacjonarnym, w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy Al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali nr 101.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Wiesława Staniuka

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr Wiesława Staniuka pt. „Metoda planowania logistycznego w zastosowaniu do oceny wybranych procesów logistycznych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Pauliny Chikha

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Pauliny Chikha pt. „Ocena ryzyka operacji obsługi naziemnej z wykorzystaniem sprzętu lotniskowego”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00, w trybie stacjonarnym, w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Darii Żuchowskiej

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Darii Żuchowskiej pt. „Metoda zapewnienia separacji pomiędzy statkami powietrznymi przy zmianie organizacji ruchu”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 12:30, w trybie stacjonarnym, w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Karola Sztwiertni

Przewodniczący oraz Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Karola Sztwiertni pt. „Metoda oceny narażenia na oddziaływanie drgań załóg kołowych pojazdów specjalnych”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 11:00, w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.