Komunikaty dla Kandydatów

Akacja kwaterunkowa osób przyjętych na studia

Uwaga Kandydaci na studia na Wydziale Transportu PW!

Osoby, które chcą skorzystać z miejsca w domu studenckim, w roku akademickim 2022/2023, proszone są o złożenie

od wtorku, 09 sierpnia 2022 r.

wniosku na stronie internetowej:

https://kwaterunek.sspw.pl/...

Uwaga osoby ubiegające się o uwzględnienie kryterium trudnej sytuacji materialnej!

Wskazane jest wcześniejsze zaopatrzenie się w zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny.

Adres e-mail do kierowania pytań w sprawie rekrutacji na studia

Szanowni Państwo,

pytania dotyczące procesu rekrutacji proszę kierować adres e-mail: rekrutacja.wt@pw.edu.pl

Zachęcamy do korzystania.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i Pracownicy Dziekanatu

Pomoc materialna dla studentów PW

Szczegółowe informacje o świadczeniach stypendialnych dla studentów Wydziału Transportu PW są zamieszczane w zakładce pomoc materialna.