Komunikaty dla Kandydatów

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu informuje, że w semestrze letnim roku akadem. 2018/2019 na semestrze 1 studiów stacjonarnych drugiego stopnia zostaną uruchomione następujące specjalności:

  • Audyt logistyczny,
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
  • Sterowanie ruchem lotniczym

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne II stopnia

Informuję, że uchwałą Rady Wydziału z dnia 12 lipca 2018 r. została utworzona nowa specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia

,,Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego".

Uwaga! Wybór nowej specjalności będzie możliwy na studiach stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od semestru zimowego roku akad. 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową nowej specjalności.

Pomoc materialna dla studentów PW

Szczegółowe informacje o świadczeniach stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2018/2019, są zamieszczone w zakładce pomoc materialna.

Pełnomocnik Dziekana
ds pomocy materialnej dla studentów
dr inż. Jarosław Poznański