Studia I stopnia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Sterowanie ruchem lotniczym,
 • Telematyka transportu.

Pierwsze trzy semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia. Podział na specjalności następuje po trzecim semestrze, przy czym uwzględniane są dotychczasowe wynik kształcenia.

Studia obejmują siedem semestrów. Zajęcia trwają 15 tygodni w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna).

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Sterowanie ruchem lotniczym,
 • Telematyka transportu.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów.

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia. Podział na specjalności nauczania następuje po czwartym semestrze, przy czym uwzględniane są dotychczasowe wynik kształcenia.

Studia obejmują osiem semestrów. Zajęcia odbywają się na dziewięciu trzydniowych (piątek, sobota, niedziela) zjazdach w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna). Sesja egzaminacyjna realizowana jest podczas dwóch dodatkowych zjazdów.