International scientific-methodological conference „Crisis and Risk Engineering for Transport Services"

W dni ach 20-21 stycznia 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja on-line w ramach projektu CRENG – Crisis and Risk Engineering for Transport Services, której celem jest omówienie dotychczasowych osiągnięć projektu oraz nakreślenie obszarów wpływu wyników projektu. Wydział Transportu PW, koordynator projektu CRENG, jest także współorganizatorem tego wydarzenia.

Conference CRENG (pdf, 639,87 kB)

On January 20-21, 2021, an international on-line conference under the CRENG project - Crisis and Risk Engineering for Transport Services will be organized to discuss the project's achievements and outline the areas of impact of the project results. WUT Faculty of Transport, CRENG project coordinator, is also a co-organizer of this event.

Information on the subject of the conference and application conditions can be found in the information below.

Conference CRENG (pdf, 639,87 kB)