Spotkanie dla koordynatorów wydziałowych i studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów wydziałowych i studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Spotkanie odbędzie się we wtorek 2 marca 2021 w godzinach 13.00-15.00 na platformie MS TEAMS. Link do spotkania:Dołącz do zdarzenia na żywo

W pierwszej części spotkania planujemy przekazać studentom i Państwu -  koordynatorom - ogólne informacje o możliwościach wyjazdów oraz o procedurze składania dokumentów. W drugiej części (już bez udziału studentów) chcemy przetestować z Państwem system rekrutacji w USOS i przejść wraz z Państwem przez tę procedurę krok po kroku.