Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Transportu

Dnia 30.11.2018r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I oraz II stopnia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

GALERIA ZDJĘĆ

Uroczystość przebiegła w następujący sposób:

  1. Hymn państwowy.
  2. Otwarcie części oficjalnej uroczystości przez Dziekana, powitanie i przedstawienie zaproszonych gości oraz prezentacja porządku uroczystości (informacja o sesji zdjęciowej ok. 1/2 godziny).
  3. Przemówienie Dziekana.
  4. Wręczanie przez Dziekana dyplomów absolwentom.
  5. Przemówienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Pana Michała Pasika.
  6. Przemówienie przedstawiciela absolwentów Pani Zuzanna Zysk.
  7. Informacje Dziekana o przerwie na szampana.
  8. Zamkniecie części oficjalnej. Gaudeamus igitur.
  9. Przerwa  (szampan + zdjęcia).
  10. Część towarzyska.

 

Dyplomy otrzymali Absolwenci:

- studiów stacjonarnych pierwszego stopnia                 -  27 osób

- studiów stacjonarnych drugiego stopnia                    -  14 osób

- studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia             -  1 osoba

- studiów niestacjonarnych drugiego stopnia                -  2 osoby