Wydział Transportu PW prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce

17 maja 2018 roku poznaliśmy wyniki kolejnego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport".

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o 21 najpopularniejszych kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Spośród najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera to właśnie Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej klasyfikuje się na pierwszej pozycji, utrzymując tym samym zeszłoroczny sukces w postaci pierwszego miejsca w tym samym rankingu.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 uwzględnia sześć grup kryteriów:

  • PRESTIŻ – mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej;
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów oraz akredytacje
  • INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik patenty i prawa ochronne

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu »