Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański w okresie aktywności badawczej, czyli od 1981 roku, związany był naukowo z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Osiągnął pozycję specjalisty najpierw w zakresie dynamiki pojazdów szynowych, a następnie innowacyjnych, autonomicznych środków i systemów transportowych, stanowiących przedmiot badań w obszarze zwanym ekomobilnością. Zgromadził dorobek naukowy obejmujący liczne wartościowe monografie jak i  publikacje naukowe. Wypromował 9 doktorantów.

W zakresie dynamiki pojazdów szynowych rozwijał metody badań dotyczące w szczególności modelowania, analizy wrażliwości, analizy stateczności i układów sterowania. Od kilkunastu lat prof. W. Choromański zajmował  się badaniami z zakresu: ATS@APM and ATN (Automated Transit Systems, Automated People Movers), autonomicznych pojazdów, mobilności osób o ograniczonej sprawności (w tym: projektowaniem egzoszkieletów, innowacyjnych wózków inwalidzkich, oraz ortopedycznych stabilizatorów do czynnościowego leczenia złamań). A zatem obszar jego zainteresowań naukowych obejmował również  sztuczną inteligencję i  biomechanikę. Stworzył zespół badawczy, z którym realizował w Politechnice Warszawskiej wiele projektów. Był kierownikiem ponad 30 z nich, zarówno naukowych, jak również  skierowanych do przemysłu. W latach 2009-2015 był kierownikiem projektu ‘ECO-Mobilność” (27 mln PLN) finansowanego z programu POIG. Prace badawcze realizowane w tym projekcie, oprócz wartości poznawczych, oryginalności i innowacyjności, doprowadziły także do powstania prototypów tych urządzeń i zostały nagrodzone w 2016 r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Profesor Choromański za swoją działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie odznaczany  nagradzany, w tym dwukrotnie nagrodą Prezesa Rady Ministrów, wielokrotnie nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej.