Zapraszamy na Konferencję „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej" organizowanej w dniach 27-29 listopada 2019 roku w Ustroniu/Wiśle/Szczyrku przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.

Konferencja jest corocznym wydarzeniem organizowanym przy współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Instytutem Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym oraz Linetech SA, LS TECHNICS.

 

 

Sesje konferencji prowadzone są w tematyce:

  1. Zarządzenie bezpieczeństwem w transporcie
  2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
  3. Sytuacje kryzysowe w transporcie
  4. Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  5. Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
  6. Dydaktyka i edukacja dla transportu
  7. Bezzałogowe statki powietrzne

Tradycyjnie, jest to spotkanie ekspertów nauki, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawicieli praktyki przemysłowej. Podczas konferencji będzie można omówić informacje o najnowszych trendach w dziedzinie rozwoju transportu oraz kierunkach zmian w budowie środków transportu. Wszystkie zakwalifikowane referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z czasopism: Transport Problems 70 pkt., MNiSW, baza danych: Scopus; Archives of Transport70 pkt. MNiSW, Baza danych: Scopus; Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series of Transport – 20 pkt. MNiSW, Baza danych: Web of Science; Journal of KONBiN – 20 pkt. MNiSW, Baza danych: Scopus).

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz kartę zgłoszeniowa znajdą Państwo na stronie: lotnictwo.katowice.pl

KOMUNIKAT O KONFERENCJI (pdf, 349,79 kB)

Serdecznie zapraszamy do udziału!