Instrukcje postępowania w przypadkach zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 172/2020 z dnia 21/12/2020 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Warszawskiej

 

Telefony alarmowe:

Państwowa Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Pogotowie ratunkowe: 999

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Pogotowie wodociągowe: 994

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 22 620 90 01 (do 06)

Alarmowy telefon komórkowy: 112

Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW: 22 234 66 66

Portiernia Wydziału Transportu: 22 234 76 08