Ośrodek Certyfikacji Transport uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transport Politechniki Warszawskiej uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei i został wpisany na listę europejskich jednostek notyfikowanych - NANDO pod numerem 2856.   

Uzyskanie notyfikacji stanowi ważny krok w rozwoju działalności Ośrodka Certyfikacji Transportu. Notyfikacja jest formalnym potwierdzeniem kompetencji w zakresie interoperacyjności systemu kolei, uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej. Daje to nowe uprawnienia i otwiera nowe pola działania naszej jednostce.

Uzyskanie notyfikacji poprzedzone było uzyskaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Nowa akredytacja OCT (nr AC 198) obejmuje zarówno dyrektywę 2008/57/WE jak i (jeszcze nie zaimplementowaną do prawa polskiego) dyrektywę 2016/797.   

Zakres notyfikacji obejmuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe.

OCT posiada również uprawnienia do wydawania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa (akredytacja AK 028), o których mowa w Rozporządzeniu Nr 402/2013, w obszarach: podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe i pokładowe, podsystemu infrastruktura, podsystemu energia, podsystemu ruch kolejowy.

Ośrodek kontynuuje także działalność w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej wyroby (AC 198) oraz zgody Prezesa UTK na wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie obejmującym urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

 

Ośrodek Certyfikacji Transportu nie przerywa działalności mimo okresu pandemii.

Kontakt zdalny: biuro@oct.wt.pw.edu.pl