"Studia z przyszłością" na Wydziale Transportu PW

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej prowadząc kierunek Transport realizowany według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadający na potrzeby rynku pracy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Europejski".

Organizatorem merytorycznym VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie, ale przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia w polskich uczelniach i dostarczanie szkołom wyższym rekomendacji eksperckich, jak kształcić skuteczniej i efektywniej.

W ramach Konkursu certyfikowane są kierunki dobrze przygotowujące do rynku pracy, nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako najlepszych w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.
 
Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  

Podczas uroczystej Gali - Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 r. Wydział Transportu otrzymał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Europejski" przyznany za wdrażanie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej.

Dziekan Wydziału Transportu - prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna oraz Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Transportu - dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni