Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej zawarły porozumienie o współpracy

9 maja 2019 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. "Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu". 

Seminarium było efektem wspólnych działań organizacyjnych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej i miało na celu identyfikację obszarów badań współczesnych systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania transportu, a także wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Podczas obrad Seminarium poruszono problematykę dotyczącą istoty i zakresu kluczowych obszarów, jakimi są transport i logistyka. Przedstawione w tej dyskusji stanowiska i poglądy spowodowały, iż wyrażona została powszechna opinia o konieczności zorganizowania na ten temat wspólnej konferencji.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Strony reprezentowane były przez Dziekanów wydziałów – płk. dr hab. inż. Tomasza Jałowca (WZiD ASzWoj) oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę (Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej).