Wydział Transportu laureatem Konkursu "Uczelnia Liderów 2020"

29 czerwca 2020 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 reprezentantów uczelni z całej Polski. Jednym z Laureatów Konkursu został Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Po dokonaniu analizy i oceny zgłoszenia do Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja zdecydowała o przyznaniu Certyfikatu dla Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystości Wydział reprezentował Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk.

Więcej informacji:

Zródło:http://www.uczelnia-liderow.pl