Wydział Transportu otrzymał Akredytację na lata 2018-2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jako jednostka oceniająca zwraca szczególną uwagę na obszary dotyczące podnoszenia jakości kształcenia, tworzenia jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenia warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej otrzymując Akredytację wykazał, iż kształci na najwyższym poziomie, a tym samym działa na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) 17 lutego 2001 roku. Członkowie Komisji działają w okresach odpowiadających kadencjom władz uczelni z półrocznym przesunięciem. Pierwsza kadencja rozpoczęła się 15 marca 2001 r. W skład obecnej, piątej kadencji, wchodzą przedstawiciele każdej z 23 uczelni (głównie technicznych) będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” i jeden przedstawiciel KRPUT. Siedzibą Komisji jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Obszarami działania KAUT są:

  • akredytacja – w chwili obecnej głownie programów kształcenia – ale docelowo również jednostek,
  • studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
  • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
  • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
  • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.