Zawarcie współpracy z Miastem Ostrołęka

Dnia 20 września 2019 r. Dziekan Wydziału Transportu Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna podpisała umowę o współpracy z Prezydentem Miasta Ostrołęki - Łukaszem Kulikiem. Umowa została zawarta w celu stworzenia formalnych ram współpracy władz Miasta Ostrołęki oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na rzecz doskonalenia rozwoju systemu transportowego Miasta oraz systemu kształcenia w zawodowych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej reprezentowała Pani Dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż . Marianna Jacyna wraz z dr hab. inż. Konradem Lewczukiem, prof. uczelni. Nie zabrakło również przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Obecni byli również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, a także uczniowie ZSZ Nr 1. W związku z zawarta umową Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej objął patronatem ostrołęckie szkoły zawodowe, w szczególności te, które w swej ofercie mają profile takie jak: technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych. Współpraca ma też na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających system komunikacyjny w Ostrołęce.

Zaplanowano przeprowadzenie badań w zakresie:

  • organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej, w tym z uwzględnieniem niskoemisyjnego transportu,
  • prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych Miasta Ostrołęka,
  • prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe w mieście,
  • kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych miasta,
  • optymalizacji kosztów funkcjonowania transportu miejskiego,
  • doboru środków transportu oraz technologii przewozów do zadań wynikających z realizacji transportu publicznego w mieście,
  • kierowania i sterowania procesami ruchu drogowego w Mieście Ostrołęka,
  • projektowania, tworzenia i wykorzystywania inteligentnych systemów transportowych,
  • wzajemnego oddziaływania technicznych środków transportu z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym.

Galeria zdjęć