Dziekan i Prodziekani

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW

ul. Koszykowa 75, pok. 108
00-662 Warszawa
tel.: 22 234 7311
e-mail: dziekan@wt.pw.edu.pl
fax: 22 234 1597

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński

ul. Koszykowa 75, pok. 108
00-662 Warszawa
tel.: 22 234 7311, 22 234 5579
e-mail: Prodziekan.n@wt.pw.edu.pl
fax: 22 234 1597

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

ul. Koszykowa 75, pok. 110
00-662 Warszawa
tel.: 22 234 5850
e-mail: Prodziekan.k@wt.pw.edu.pl
fax: 22 625 0094

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
ul. Koszykowa 75, pok. 106 B
00-662 Warszawa
tel.: 22 234 7491, 22 234 7040
e-mail: Prodziekan.riwg@wt.pw.edu.pl
fax: 22 234 1597

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. PW

ul. Koszykowa 75, pok. 110
00-662 Warszawa
tel.: 22 234 5850
e-mail: Prodziekan.s@wt.pw.edu.pl
fax: 22 625 0094